Finally Accepted Papers

SECTION 1: POLICY, REGULATORY AND SERVICES IN TELECOMMUNICATIONS (PRS)

 1. Richter Kurt: Basic Research at Universities in Relation to Innovation Processes in Industry
 2. Androulidakis Iosif, Kandus Gorazd: What do university students know (or don't) about security in their mobile phones
 3. Ćosić Zoran, Boban Marija, Ćosić Jasmin: Risk Management & Business Continuity Plan as fundamental activites for an implementation of Information Security Management Systems
 4. Ljubičić Ivica: Delivering business processes to customers by integrating mobile technology with Business Process Management Systems
 5. Baraković Sabina, Baraković Jasmina, Bajrić Himzo: QoE Dimensions and QoE Measurement of NGN Services
 6. Ben Cheikha Med Aymen, Hamdi Nourredine, Samet Abdelaziz: Adaptive proportionality - Opportunistic Scheduling for High Speed Packet Access MIMO Systems
 7. Sumbwanyambe Mbuyu, Nel Andre, Clarke Willem: Telecoms policy and regulation for social and economic development in South Africa: A comparative study
 8. Paper was not presented.
 9. Tovarek Leos: Interdisciplinary IEEE Unit Proposal: ICT Operation
 10. Banjanin Milorad, Ćulum-Miladinović Danka, Drakulić Goran, Drašković Branislav: Semantička sinhronizacija ključnih registara u modelu upravljanja resursima pitke vode
 11. Paper was not presented.
 12. Sremac Siniša, Tanackov Ilija, Stojić Gordan, Tepić Jovan: Informacione tehnologije za automatsku identifikaciju robe u transportu
 13. Blagojević Bratislav: Inspekcija kao instrument zaštite korisnika telekomunikacionih usluga prema direktivi 2009/140/EC
 14. Petrović Marijana, Katanić Jelena, Pejčić-Tarle Snežana: Benčmarking fiksne telefonije na bazi kompozitnih indikatora
 15. Davidović Jelena, Petrović Marijana, Pejčić-Tarle Snežana: Kompozitni indikatori cena telekomunikacionih servisa
 16. Stanković Miroslav, Odadžić Borislav: Revidovan evropski regulatorni okvir u sektoru elektronskih komunikacija
 17. Ostojić Milenko: Bežični širokopojasni pristup i elementi tržišne regulacije spektra
 18. Đukanović Goran: Strategije LTE evolucije
 19. Babačić Elvis, Jevrić Boris, Veljović Zoran, Radusinović Igor: Standardizacija IMT-Advanced sistema – pregled aktivnosti pod okriljem ITU-R-a
 20. Kljaić Zdenko, Mandžuka Sadko, Škorput Pero: Primjena ICT-a u upravljanju kritičnom infrastrukturom u tranzicijskim zemljama
 21. Lukić Vujadin: Centralna baza informacija kao usluga u svijetu telekomunikacija
 22. Šarboh Snežana, Perić Jovan, Perić Miljana: Zaštita softvera - između autorskog prava i patenta
 23. Raković Radoslav: Upravljanje ICT projektima - značaj i specifičnosti
 24. Popović Jovan: Implementacija procesa upravljanja rizicima u skladu sa CMMI standardom
 25. Popović Jovan: Analiza količine uloženog napora na projektu potrebnog radi dostizanja CMMI nivoa zrelosti
 26. Brodarić Allen: Upravljanje odnosima s korisnicima kroz procese CRM-a
 27. Brodarić Allen: Faze implementacije i funkcionalnosti CRM-a
 28. Kolarić Borislav: Značaj inovacija i njihova primena u telekomunikacionom sektoru Srbije

SECTION 2: TELECOMMUNICATIONS NETWORKS (TN)

 1. Amjad Farheen, Qazi Saad Ahmed: EGPRS Based Design Solution for Tariff Transparency Issue in Mobile Number Portability
 2. Mylonakis Stefanos: Dynamic WDM Mesh Network Design with Dynamic Optical Path Protection
 3. Panza Gianmarco, Grilli Sara: A scalable solution for QoS provisioning
 4. Janevski Toni, Panev Strahil: Modifications for TCP Improvements over Wireless Networks
 5. Mishkovski Igor, Filiposka Sonja, Trajanov Dimitar, Kocarev Ljupco: Measuring Vulnerability of Complex Networks by Simulating DDoS Attacks
 6. Hendrawan Kurnia, Sinnwell Thomas, Leinenbach Dirk: Multidimensional and Adaptive Non-Intrusive Anomaly Detection in Network Services
 7. Shuminoski Tomislav, Janevski Toni: Adaptive QoS Provisioning for Non-real Time Services in Heterogeneous Wireless Networks
 8. Kalendar Marija, Jakimovska Danijela, Tentov Aristotel, Dokoski Goce: Advanced Routing Concept Performance Analysis
 9. Paper was not presented.
 10. Boudhir Anouar Abdelhakim, Bouhorma Mohammed, Ben Ahmed Mohammed: New Wireless Sensor Networks Security Based on Agents Approach
 11. Lami Ihsan, Kuseler Torben, Al-Assam Hisham, Jassim Sabah: LocBiometrics: Mobile phone based multifactor biometric authentication with time and location assurance
 12. Jakimovska Danijela, Dokoski Goce, Kalendar Marija, Tentov Aristotel: Design and HDL implementation of original 64 – bit network processor core
 13. Godjoska Tina, Filiposka Sonja, Trajanov Dimitar: Parallel Execution of the NS-2 Sequential Simulator on a GPU
 14. Paper was not presented.
 15. Jeļinskis Jans, Lauks Gunārs: Fuzzy CAC Adaptation for Effective Traffic Control in GMPLS Networks
 16. Emilia Daniela Bordencea, Vălean H., Folea S., Dobîrcău A.: Reliable and reconfigurable Wi-Fi monitoring network based on software agents
 17. Jamei Seyed Mahdi, Faez Karim: A Fuzzy Logic-Based Energy Efficient Scheme for Real-Time Packet Transmission in WSN
 18. Najdenova Liljana, Risteski Aleksandar: Characteristics and Measurements of Optical Fibers
 19. Milić Aleksandar, Rađenović Rade, Popović Vladimir: Primena TDMoIP tehnologije i analiza kašnjenja u IRITEL KTP sistemu
 20. Jovanović Dejan, Stefanović Dušan, Blagojević Dejan: IP telefonija - integracija Cisco i open source rešenja
 21. Stojanović Zvezdan, Tošić Dušan: Kalkulator propusnog opsega za VoIP
 22. Stanković Mladen, Kojić Nenad, Zajeganović-Ivančić Marija: Jedno rešenje alokacije telefonskih priključaka VoIP serverom
 23. Josifović Ivan, Stojanović Jelena, Radović Đorđe: Detektovanje i rešavanje incidentne situacije u domenu nadzora telekomunikacione mreže
 24. Janković Djordje: Širokopojasni pristup i novi elementi razvoja Informacionog društva
 25. Krajnović Nenad, Perović Zoran: Realizacija SOX exchange-a
 26. Djokić Ivan, Fetahović Irfan, Pavlović Aleksandra: Dvoslojna proaktivna zaštita računarske mreže od malicioznog softvera
 27. Veličković Zoran, Jevtović Milojko: Cross-layer optimizacija bežičnih mrežnih parametara u cilju zadovoljenja QoS-a
 28. Filipović Zoran, Hribšek Marija: Primena senzora sa površinskim akustičkim talasom u bežičnim senzorskom mrežama
 29. Ljumović Nikola, Mišović Danilo, Radonjić Milutin, Radusinović Igor: Realizacija CQ Ethernet komutatora na NetFPGA razvojnoj platformi
 30. Radonjić Milutin, Radusinović Igor, Maljević Ivo, Banović Dušan: Analiza CQ komutatora paketa u uslovima saobraćajnog preopterećenja
 31. Stanić Mihailo, Mićić Nebojša, Vulićević Vujica, Ilić Miroslav: Organizacija softverskog sistema SUNCE+
 32. Mićović Predrag, Knežević Petar, Ilić Miroslav, Katanić Dragan, Crnobrnja Saša: Realizacija službene veze u NG-SDH sistemima IRITEL
 33. Kostić Vladimir, Mićović Predrag, Radivojević Ninko: Primena xWDM IRITEL sistema za proširenje kapaciteta optičkih telekomunikacionih mreža
 34. Orlović Dušan, Stanojević Ivan, Šenk Vojin: Rešavanje problema mrežnog koda upotrebom Grobnerovih baza
 35. Čečo Afan, Bradić Kenan, Nosović Novica: Poređenje performansi različitih verzija TCP protokola
 36. Bjelica Milan: Simulaciona analiza performansi telekomunikacionih mreža IEEE 802.3av
 37. Stojanović Zvezdan, Babić Đorđe: Pojava sebi-sličnosti saobraćaja u pristupnoj mreži Telekoma Srpske
 38. Todorović Miroslav, Antić Marija, Smiljanić Aleksandra: Implementacija i testiranje multikast rutiranja pomoću XORP softvera
 39. Drašković Borko, Radojičić Valentina: Prognoziranje širokopojasnog saobraćaja generisanog od strane rezidencijalnih i SOHO korisnika
 40. Miletić Slobodan, Kokelj Tugomir, Manjak Mladen: Projektovanje simulacionog modela integrisane telekomunikacione i računarske mreže taktičkog KIS-a
 41. Radonjić Vesna, Aćimović-Raspopović Vladanka: Analiza zavisnosti prihoda telekomunikacionog provajdera od ponuđenog broja klasa servisa
 42. Kostić-Ljubisavljević Aleksandra, Mladenović Snežana, Aćimović-Raspopović Vladanka: Analiza nekih performansi telekomunikacione mreže pri različitim metodama rutiranja
 43. Miladinović Bojan, Samardžija Dragan, Kovač Erne, Isailović Đorđe, Teslić Nikola, Katona Mihajlo: Road Nail: Pametan sistem označavanja puta
 44. Prodanović Nenad, Maćešić Marko, Minić Vladan: GPRS komunikacija za udaljene jedinice u sistemu za nadzor saobraćaja
 45. Ostojić Dušan, Pokorni Slavko, Brkić Dragoljub: Procena pouzdanosti i raspoloživosti složene komunikacione mreže računarskom simulacijom
 46. Čabarkapa Milan, Mijatović Đorđe, Krajnović Nenad: Analiza raspoloživosti mrežne topologije i česte zablude
 47. Marković-Petrović Jasna, Stojanović Mirjana: Principi projektovanja multiservisnih mreža u elektroprivredi
 48. Albijanić Predrag: Primena ADSL servisa na multipleksiranim, pretplatničkim linijama preko PCM-4 i 1+1 FM uređaja
 49. Klimenta Dardan, Pajković Branislav, Radosavljević Jordan, Anđelković Dejan: Zagrevanje podzemnih telekomunikacionih kablova usled struja indukovanih kratkim spojem – teorijska razmatranja

SECTION 3: RADIO COMMUNICATIONS (RC)

 1. Paper was not presented.
 2. El-Tantawy Mustafa, Aboul Dahab Mohamed, EL-Badawy Hesham: Performance Evaluation of Frequency Reuse Schemes in LTE Based Network
 3. Najjar Abdelhalim, Hamdi Noureddine, Bouallegue Ammar: Frequency Reuse Scheme With Three Regions in Cooperative Relaying For Multi-cell OFDMA Systems
 4. Radev Dimitar, Radeva Svetla, Kurtev Ivan, Stankovski Dragan: Priority Handover Schemes in Wireless Mobile Networks
 5. Jakimoski Kire, Janevski Toni: QoS Challenges of Real Time Traffic during UMTS/WiMAX/WLAN Vertical Handovers
 6. Androne Cristian, Palade Tudor, Puschiţă Emanuel: Open Loop Sensor based System used for Mitigation of Cross-Tier Interference in Femtocell Networks
 7. Paper was not presented.
 8. Tudzarov Aleksandar, Janevski Toni: M-RATS: Mobile-based Radio Access Technology Selector for Heterogeneous Wireless Environment
 9. Silvăşan Iuliana, Kreuger Per, Sanches Pedro, Vaara Elsa, Sjölinder Marie: Movement identification in Affective Health – a mobile biofeedback monitoring system
 10. Koprivica Mladen, Ilić Mladen, Nešković Aleksandar, Nešković Nataša: Eksperimentalna analiza efikasnosti EDCA tehnike u prenosu govora pri konkurentnom best effort saobraćaju
 11. Urošević Uglješa, Veljović Zoran, Kočan Enis: Performanse MIMO-OFDM sistema u uslovima Rice-ovog fedinga
 12. Orlić Vladimir, Dukić Miroslav: Metode za poboljšanje klasifikacije kompleksnih signala na bazi vrednosti kumulanta šestog reda
 13. Sazdić-Jotić Boban, Krstić Darko: Pretklasifikacija signala na širokopojasnom radio-goniometru
 14. Dimić Goran, Oklobdžija Milan: Pregled metoda maksimizacije zbirne brzine prenosa podataka u bežičnoj vezi tačka-više tačaka linearnim prekodiranjem
 15. Perić Dragana, Perić Miroslav: Jedan pristup analizi performansi radio-relejnih uređaja na milimetarskom opsegu sa adaptivnom modulacijom
 16. Panić Stefan, Anastasov Jelena, Stefanović Mihajlo, Spalević Petar, Stojančić Selena: SSC diverziti prijemnik u prisustvu korelisanog Nakagami-m fedinga i ko-kanalne interferencije
 17. Kočan Enis, Pejanović-Đurišić Milica, Veljović Zoran: Poboljšanje BER performansi OFDM VG AF relay sistema kroz mapiranje podnosilaca
 18. Pítra Kamil, Raida Zbynek, Bartyzal Jan: Antenna Structures for Emerging Frequency Bands
 19. Nedic Slobodan, Vallet Robert: Power and Spectral Efficiency Advantages of OFDM/OQAM over OFDM/QAM for PHY in Wireless and Cognitive Radio Networks
 20. Efnusev Ilija, Stojanovska Vesna, Dinov Lazar: Performance Comparison of OFDMA and CDMA Access Technologies in Broadband Wireless Communication Networks
 21. Sabooniha Babak, Bakhshi Hamidreza, Razzazi Farbod: A New Scheme of Pilot Arrangement in OFDM Systems by using a feedback Branch
 22. Rahima Sayeb, Hamdi Noureddine: Efficient and Fair Resource Sharing Algorithm for Multi-user MIMO-OFDM Systems
 23. Paper was not presented.
 24. Beheshti Seyed Mohsen, Mahboobi Behrad, Ardebilipour Mehrdad: Spreading Sequence Adaptation for Dynamic MC-CDMA systems
 25. Maadi Sondes, Hamdi Noureddine: Cooperative diversity with multiple relays using opportunistic beamforming
 26. Rizinski Marjan, Kafedziski Venceslav: Capacity Bounds and Achievable Rates of the Gaussian Relay Channel
 27. Miletić Emilija, Tittelbach-Helmrich Klaus: MAC Protocol Requirements for WLAN's with Beamforming
 28. ElAttar Hussein, Abdelaty Hussein, ElRamly Salwa, Aboul-Dahab Mohamed: Improving the Lifetime of Wireless Ad Hoc Networks Using Power Aware Routing
 29. Rotar Corina, Rîşteiu Mircea, Muntean Maria, Kadar Manuella, Ileană Ioan: Optimal Layout of Wireless Sensors Networks using Guided Hyperplane Evolutionary Algorithm
 30. Paper was not presented.
 31. Boudhir Anouar Abdelhakim, Bouhorma Mohamed, Ben Ahmed Mohamed: Localization Technique Based on Energy in Wireless Sensor Networks Applied to the Transport
 32. Matic Aleksandar, Popleteev Andrei, Osmani Venet, Mayora Oscar: Turn Your Home Wi-Fi Router Into a Positioning System Using FM Beacons
 33. Paper was not presented.
 34. Omotosho Temidayo, Atayero Aderemi: Atmospheric Gas Impact on Fixed Satellite Communication Link: A Study of its Effects at Ku, Ka and V bands in Nigeria
 35. Bahubalindruni Ganga, Duarte Cândido, Oliveira Daniel, Tavares Vítor, Videnović-Mišić Mirjana: A CMOS Energy-Detector for Impulse-Radio UWB Noncoherent Receivers
 36. Popović Slobodan: Izazovi uvođenja fiksne telefonije preko IP bazirane CDMA2000 bežične mreže
 37. Palibrk Jovana, Nešković Aleksandar: Empirijski propagacioni model radio-kanala za tunele
 38. Medić Adis, Golubović Adis: Široka upotreba i zaštita Bluetooth uređaja
 39. Matić Milan, Nešković Aleksandar: Određivanje pozicija access point-a WLAN infrastrukture u zatvorenom prostoru
 40. Švenda Dušan, Djordjević Miroslav: Mapiranje IEEE 802.11 bežičnih mreža u Beogradu
 41. Malnar Marija, Nešković Nataša: Uporedna analiza Hop counting, ETX, ETT i MIC metrike u realnom propagacionom okruženju jednokanalne mesh mreže
 42. Pešović Uroš, Mohorko Jože, Benkič Karl, Čučej Žarko: Single-hop vs. Multi-hop – Energy efficiency analysis in wireless sensor networks

SECTION 4: COMMUNICATIONS SYSTEMS (CS)

 1. Dimitrijević Bojan, Stošović Slavimir, Milošević Nenad, Nikolić Zorica: Performances of the OFDM/QPSK system with MBDD in the presence of frequency offset
 2. Morattab Armin, Mahboobi Behrad, Ardebilipour Mehrdad, Kazemi Mohammad: Power Allocation in OFDM-Based Cognitive Radio Systems Considering PAPR Constraint
 3. Hajizadeh Rasoul, Mohamedpor Kamal, Tarihi Mohammad Reza: Channel Estimation in OFDM System Based on the Linear Interpolation, FFT and Decision Feedback
 4. Bakhshi Hamidreza, Keshavarz Hedayati Mohsen: EM-based Signal Detection for Space Time Block coded MIMO OFDM systems
 5. Abdul-Raheem Laith Ali, Salih Salih Mohammed, Mahmoud Waleed Ameen: DMWTCS BASED STBC-MC-DS-CDMA in Fast-Fading Multipath Channel
 6. Sekulović Nikola, Mekić Edis, Stefanović Mihajlo, Cvetković Aleksandra D., Stanojčić Selena: Moments of the signal after micro- and macrodiversity processing in gamma shadowed Nakagami-m fading channels
 7. Nikolić Zorica, Dimitrijević Bojan, Milošević Nenad: Parameters Optimization of a Newly Proposed DQPSK Receiver
 8. Raeisi Ahmad, Mahboobi Behrad, Zokaei Sadan, Ardebilipoor Mehrdad: Optimal Joint Routing and Power Allocation for Decode-and-Forward Multi-Hop Networks
 9. Raeisi Ahmad, Mahboobi Behrad, Zokaei Sadan, Ardebilipoor Mehrdad: Near-Optimal Joint Routing and Power Allocation for Amplify-and-Forward Multi-Hop Networks
 10. Drajić Dejan, Tomić Igor: Paralelni razvoj HSPA i LTE – fizički sloj
 11. Brkić Srđan, Ivaniš Predrag: Procena performansi hibridne ARQ tehnike sa UMTS turbo kodom
 12. Krstić Vladimir, Dukić Miroslav: Inovirano rešenje Soft-DFE ekvalizatora sa dekorelatorom čiji koeficijenti "cure"
 13. Mandić-Lukić Jasmina, Simić Nenad, Hadžiefendić Nedžad: Rezultati ispitivanja niskonaponskih mreža u funkciji prenosa širokopojasnih signala
 14. Anastasov Jelena, Stefanović Mihajlo, Panić Stefan, Sekulović Nikola, Cvetković Aleksandra M.: Performanse SSC diverziti prijemnika u kanalu sa korelisanim kompozitnim fedingom
 15. Viitomir Žarko, Ivaniš Predrag: Softverska implementacija dekodovanja kaskadnih kodova Viterbijevim algoritmom
 16. Nikolić Bojana, Đorđević Goran, Milić Dejan, Stefanović Mihajlo: Effects of Imperfect Reference Signal Recovery on BER Performance of SC Receiver over Composite Fading Channel
 17. Živanović Darko, Mićović Ivan, Djurić Marjan, Krstić Vladimir: One Solution for Radio Data Transmission Problem in Electrical Substation Remote Control
 18. Paper was not presented.
 19. Paper was not presented.
 20. Polzonetti Alberto: Distributed Sensor Networks: an Approach
 21. Kamal Rossi, Hong Choong Seon: Mobile Middleware for Body Sensor Network:A Grid Approach
 22. Paper was not presented.
 23. Paper was not presented.

SECTION 5: SIGNAL PROCESSING (SP)

 1. Gavrovska Ana, Paskaš Milorad, Dujković Dragi, Reljin Irini: Whole Fundamental Heart Sound ANN-based Detection using Simple Features
 2. Tomas Božo, Rončević Željko, Zelenika Darko, Krtalić Antonija: Klasifikacija patoloških i bezazlenih srčanih šumova spektralnom analizom akustičkih kardiosignala
 3. Paper was not presented.
 4. Vesa Andy: Direction of Arrival Estimation using MUSIC and Root – MUSIC Algorithm
 5. Djukanović Slobodan, Popović Vesna: A Robust Estimation of Polynomial-Phase Coefficients
 6. Kraljevski Ivan, Chungurski Slavcho, Stojanovic Igor, Arsenovski Sime: Synthesized Speech Quality Evaluation Using ITU-T P.563
 7. Paskaš Milorad, Gavrovska Ana, Mijić Miomir, Reljin Branimir: Qualitative Analysis of Texture of Room Impulse Response using Fractal Dimension
 8. Jokić Ivan, Jokić Stevan, Delić Vlado: Uticaj telefonskog kanala na automatsko prepoznavanje govornika i metode adaptacije
 9. Sovilj-Nikić Sandra: Trajanje glasova i faktori koji ga određuju u srpskom i drugim jezicima
 10. Gerazov Branislav, Ivanovski Zoran: Analysis of Intonation Dynamics in Macedonian for the Purpose of Text to Speech Synthesis
 11. Ćirović Zoran, Milosavljević Milan, Banjac Zoran: Diskriminativna svojstva EGG parametara u sistemima za verifikaciju govornika zasnovanim na GMM modelima
 12. Paper was not presented.
 13. Bujaković Dimitrije, Andrić Milenko, Antonić Mladen: Analysis of Sound Signals Using Wavelet Transform
 14. Jakovljević Nikša, Mišković Dragiša, Janev Marko, Pekar Darko: Jedno rešenje dekodera za automatsko prepoznavanje govora na velikim rečnicima
 15. Pavlović Vlastimir, Lutovac Miroslav: Automatizovano projektovanje simetričnih LC lestvičastih filtara za zadati red filtra
 16. Stošić Biljana: Primena jednačina digitalnog modela eliptičke strukture na model T-rezonatora
 17. Nikolić Marko, Jakšić Zoran: FPGA realizacija CIC filtra optimizovana po pitanju resursa
 18. Paper was not presented.
 19. Jankov Miroslav, Šenk Vojin: Hibridni ARQ sistem zasnovan na SR-ARQ šemi sa konačnom dužinom bafera
 20. Daikpor Michael, Adegbenro Oluwole: Restricted Moduli Symmetrical Signed Residue Addition: Part I
 21. Damnjanović Đorđe, Krneta Radojka: LabViEW bazirano laboratorijsko okruženje za učenje koncepata filtriranja
 22. Perić Zoran, Lukić Jelena, Denić Dragan: Analiza kvantizera Laplasove raspodele sa promenljivom dužinom kodnih reči za male brzine
 23. Perić Zoran, Velimirović Lazar, Dinčić Milan: Poboljšana linearizacija optimalne kompresorske funkcije sa hijerarhijskim kodovanjem
 24. Ghaboussi Farhad, Freudenberger Jürgen: Codes over Gaussian integers rings
 25. Petković Goran, Perić Zoran, Stoimenov Leonid: Prekidačka skalarna kvantizacija sa adaptacijom na snagu i raspodelu govornog signala
 26. Pelinković Alen, Stojanović Đuro, Djurović Igor: Sistem višestrukih podnosilaca baziran na Affine Fourierovoj transformaciji u mobilnim satelitskim kanalima
 27. Triaška Stanislav, Žalman Milan: The control of the ball juggler
 28. Majstorović Mladen, Nikolić Ivan, Nikolić Vladimir: Primena veštačkih neuralnih mreža za predikciju generisane električne energije vetrogeneratora
 29. Stolevski Stefan: Hybrid PCA Algorithm for Image Compression
 30. Paper was not presented.
 31. Pilipović Miloš, Kaštelan Ivan, Leporis Milko, Kukolj Dragan: Sistem za projekciju zasnovan na otkrivanju i praćenju pokreta objekata pomoću optičke kamere u realnom vremenu
 32. Panjkov Zdravko, Katona Mihajlo, Marinković Vladimir, Neborovski Emil: Jedno rešenje generisanja video izlaza visoke rezolucije u realnom vremenu
 33. Srećković Uroš, Graovac Stevica: Detekcija i osnovna klasifikacija saobraćajnih znakova u slici
 34. Andrić Milenko, Todorović Branislav: An Application of Entropy Approach for Moving Object Detection
 35. Shams Baboli Ali, Rezai-rad Gholamali, Shams Baboli Aref: MPCA+DATER: A Novel Approach for Face Recognition Based on Tensor Objects
 36. Belić Jovana: Automatska detekcija eksudata na slikama retine
 37. Zejak Aleksa, Simić Slobodan, Simić Igor: Analiza funkcije neodređenosti delimično komplementarnih Barkerovih radarskih signala promenljive dužine
 38. Paper was not presented.
 39. Andrić Milenko, Bondžulić Boban, Zrnić Bojan: Feature Extraction Related to Target Classification for a Radar Doppler Echoes
 40. Ahmadi Younes, Mohamedpour Kamal, Ahmadi Moein: Deinterleaving of Interfering Radars Signals in Identification Friend or Foe Systems
 41. Barbarić Žarko, Fetahović Irfan, Pavlović Aleksandra: Verovatnoća detekcije objekta na slici scene
 42. Simić Slobodan, Zejak Aleksa: Sistemska analiza mogućnosti primene delimično komplementarnih Barkerovih radarskih signala u radaru PR-15
 43. Petrović Nemanja, Lugonja Predrag, Stojmenović Miloš, Ćulibrk Dubravko, Crnojević Vladimir: Detekcija poplavljenog poljoprivrednog zemljišta u multispektralnim satelitskim snimcima

SECTION 6: OPTICAL COMMUNICATIONS (OC)

 1. Radivojević Mirjana, Matavulj Petar: Dinamička alokacija talasnih dužina i propusnog opsega u WDM EPON mreži
 2. Marković Goran, Aćimović-Raspopović Vladanka: Analiza efekta konverzije talasnih dužina pri uspostavljanju puteva svetlosti u optičkim mrežama
 3. Mraković Marija, Matavulj Petar: Анализа коегзистенције NG-PON1 (10G-PON) мрежа са постојећим GPON мрежама
 4. Ušćumlić Bogdan, Gravey Annie, Gravey Philippe, Morvan Michel: Scheduling in Optical Packet Rings
 5. Dobrogowski Andrzej, Lamperski Jan, Stępczak Piotr: Tunable UDWDM Transmitter with Optical Comb Source
 6. Paper was not presented.
 7. Klimenta Dardan, Pajković Branislav, Radosavljević Jordan, Anđelković Dejan: Određivanje termički pouzdanog položaja za instalaciju DFOTS sistema u paraleli sa podzemnim energetskim kablovima
 8. Philippe Auguste Kenny Robert, Légier Jean-François, Paleczny Eric, Halbwax Mathieu, Mahé Hind, Fontanieu Lénaïck, Vilcot Jean-Pierre: Measurement of the microwave permittivity of polymer materials for high-speed optical modulator design
 9. Philippe Auguste Kenny Robert, Mahé Hind, Ferchichi Abdel Karim, Li Hong Wu, Vilcot Jean-Pierre: Influence of the sample structure on the corona type poling efficiency of guest-host electrooptic polymers

SECTION 7: APPLIED ELECTRONICS (AEL)

 1. Atanasković Aleksandar, Maleš-Ilić Nataša, Milovanović Bratislav: Linearization of harmonic controlled three-stage Doherty amplifier
 2. Radić Jelena, Đugova Alena, Videnović-Mišić Mirjana, Duarte Cândido, Grade Tavares Vítor: A Low-Power and High Gain CMOS UWB Power Amplifier for Group 1~3 MB-OFDM Application
 3. Đugova Alena, Radić Jelena, Videnović-Mišić Mirjana, Duarte Cândido, Grade Tavares Vítor: An UWB 3–5 GHz Common-Gate Low Noise Amplifier Designed in 0.13µm Technology
 4. Paper was not presented.
 5. Kraus Vaclav, Holik Michael, Bartovsky Jan, Georgiev Vjaceslav, Jakubek Jan, Schneider Dominik: Space Weather Monitor Based on the Timepix Single Particle Pixel Detector
 6. Drăgoi Beniamin: Improved first generation current conveyor based on self-cascode current mirror
 7. Živanović Zoran, Smiljaković Vladimir: Familija ''sendvič'' DC/DC konvertora
 8. Burian Petr: Cartesian Genetic Programming Using Bit Representation
 9. Popović Ivan, Rajović Nikola, Saranovac Lazar: Razvoj IEEE 1451.2 interfejsa pametnog pretvarača sa mikrokontrolerom opšte namene
 10. Mrazovac Bojan, Bjelica Milan, Papp Ištvan, Katona Mihajlo: Uređaj za daljinsko upravljanje rasvetom zasnovan na prepoznavanju pokreta
 11. Bjelica Milan, Pilipović Miloš, Kaštelan Ivan, Mrazovac Bojan: Sistem za procenu zauzetosti korisnika u kućnom i kancelarijskom okruženju
 12. Paper was not presented.
 13. Lazić Miroslav, Petrović Dragana: SNMP u sistemu za daljinski nadzor i upravljanje SDNU
 14. Lunić Siniša, Vucelja Mirko, Papp Ištvan, Samardžija Dragan: Jedno rješenje ispitivanja kapacitivnih senzora dodira
 15. Janičić Vladan, Vucelja Mirko, Peković Vukota, Temerinac Miodrag: Jedno rješenje sistema za automatsko ispitivanje uređaja sa RF primopredajnikom
 16. Jukan Admir, Tokić Amir, Kokorović Jukan Meldina: IT and communication low power loads and harmonics

SECTION 8: APPLIED ELECTROMAGNETICS (AEM)

 1. Ilić Milan, Savić Slobodan, Ilić Andjelija, Notaroš Branislav: Hybrid Higher Order FEM-MoM Analysis of Continuously Inhomogeneous Electromagnetic Scatterers
 2. Paper was not presented.
 3. Mančić Žaklina, Petrović Vladimir: Analiza kvadratnog koaksijalnog voda sa anizotropnim dielektrikom metodom konačnih elemenata
 4. Athukorala Lakshman, Potrebić Milka, Budimir Djuradj: Open-Loop Dual-Mode Microstrip Filters
 5. Jovanović Siniša, Manojlović Predrag, Tasić Siniša, Obradović Dragan, Mitrović Nemanja: Širokopojasni prijemnik za detekciju signala u opsegu 11-15 GHz
 6. Abdalla Abdulgader: Design of Microstrip Antenna Array Feeding Structure with -22dB Side Lobe Level
 7. Ničković Jovan, Jevtić Radoje: Analiza rezultata merenja i rezultata simulacije električnog i magnetnog polja dalekovoda
 8. Olćan Dragan, Djordjević Antonije: Diakoptic Approach with Nested Partitioning for Electromagnetic Analysis
 9. Mrdaković Milica: Elektromagnetsko modelovanje filtra sa spregnutim rezonatorima za UHF frekvencijski opseg
 10. Nikolić Marija, Djordjević Antonije, Nehorai Arye: Electromagnetic Modeling of Objects Inside Buildings
 11. Popović Nenad, Mićić Zoran: Štampani antenski niz TEM hornova na X-opsegu
 12. Djordjević Antonije, Olćan Dragan, Zajić Alenka: Optimizacija izrade mikrotalasnih štampanih kola glodanjem
 13. Radnović Ivana, Nešić Aleksandar: Poređenje karakteristika antena sa cirkularnom polarizacijom formiranih od dva ukrštena dipola napajanih sa faznim pomeračem od 90º i antena čije su impedanse dipola konjugovano-kompleksne
 14. Kuhar Andrijana, Ololoska-Gagoska Lidija, Janev Ljuben: Electric Potential Distribution in Modeled Human Muscle Excited by a Pulse Source
 15. Raicevic Nebojsa, Aleksic Slavoljub: New EEM/BEM Hybrid Method for Electric Field Modelling in Cable Accessories
 16. Seker Selim, Yelen Satı, Kunter Fulya: Comparison of Propagation Loss Prediction Models of UMTS for an Urban Areas
 17. Ilić Božo, Savić Branko: Opasnosti od lutajućih struja po računare i računarske mreže
 18. Torres João, Baptista António, Maló Machado Vitor: Analysis of dielectric optical ring slab waveguides with a layered refractive index
 19. Drinovsky Jiri, Kejik Zdenek, Ruzek Vaclav, Zachar Jiri: Verification of Alternative Measurement System for EMI Filters Worst-case Evaluation
 20. Kamanzadeh Shayan, Ghaffari Aboozar, Mafinezhad Khalil: Effect of Different Order Stiffness and Varying Gap and Thickness on Pull-In Voltage of Fixed-Fixed RF MEMS Switch

SECTION 9: MULTIMEDIА (MM)

 1. Petrovska Biserka, Gavrilovska Liljana, Rakovic Valentin: Companding Techniques for PAPR Reduction in DVB-T Systems
 2. Petrović Ana, Tomić Miloš, Reljin Irini: Efikasnost enkapsulacije video sadržaja za potrebe IP prenosa
 3. Zajić Goran, Reljin Irini, Reljin Branimir: Detekcija promene kadrova u video sekvenci primenom multifraktalne analize
 4. Krasnjuk Ivan, Stanić Nikola, Cvijović Mirjana: Realizacija prenosa Svetskog prvenstva u fudbalu preko Internet striminga
 5. Novaković Stanko, Maruna Tomislav, Teslić Nikola, Savić Milan, Kuzmanović Nikola: Jedno rešenje proširenja Android operativnog sistema podrškom za digitalnu televiziju
 6. Pejoski Slavche, Kafedziski Venceslav: Improved Multiuser Wireless Video Streaming by Considering Influence on a Subsequent Frame
 7. Trojacanec Katarina, Madzarov Gjorgji, Loskovska Suzana, Gjorgjevikj Dejan: Towards Improving Magnetic Resonance Image Classification
 8. Sandić-Stanković Dragana: Dekorelacija 3D nizova morfološkim wavelet transformacijama
 9. Paper was not presented.
 10. Spasic Aleksandar, Jankovic Dragan: Modelling Software-Intensive Ingest System: Behavioural Description and Domain Model
 11. Sagheer Ali: Development of Secure LZW Technique for Secret Compressed Data Transmission
 12. Dimitrievski Martin, Ivanovski Zoran: Real-time human detection using multi-resolution HOGs
 13. Sopovska Ivana, Ivanovski Zoran: Fast image segmentation and classification
 14. Paper was not presented.
 15. Miličević Zoran, Bojković Zoran: Video kodni standard H.264/AVC: Studija poređenja Intel IPP i JM H.264 kodera
 16. Ćulibrk Dubravko, Letić Dragan, Crnojević Vladimir: Detekcija pokretnih objekata u video sekvencama zasnovana na paralelnoj obradi u okviru jedinice za grafičku obradu
 17. Jevtić Radoje, Ničković Jovan, Jevtić Dragana, Ničković Vanja: The measurement heating results of some parts of human body by lap top
 18. Bjelica Milan, Mrazovac Bojan, Stefanović Dejan, Teslić Nikola: Sistem za raspodeljenu reprodukciju multimedijalnih prezentacija korišćenjem web pregledača
 19. Kuzmanović Nikola, Kličković Damir, Maruna Tomislav, Lukač Željko: Jedno rešenje realizacije programske podrške za deljenje, kontrolu i reprodukciju multimedijalnog sadržaja pomoću DLNA protokol steka
 20. Radonjić Mario, Maruna Tomislav, Lukač Željko, Veriš Branislav, Mlikota Boris, Samardžić Tatjana: Jedno rješenje realizacije hibridne emitersko-širokopojasne televizije (HbbTV)
 21. Nikolić Nikola, Maruna Tomislav, Kuzmanović Nikola, Mihić Velibor, Peković Vukota: Jedno rešenje rukovanja bežicnim multifunkcionalnim daljinskim upravljacem
 22. Lopičić Dragan, Drinčić Dragan, Kon Jovan: Modernizovani sistem za osmatranje, obaveštavanje i uzbunjivanje stanovništva govorom i akustičkim signalima
 23. Petrović Petar, Pečkai-Kovač Robert, Očovaj Stanislav, Kovačević Jelena: Jedno rešenje dinamičkog poboljšanja perceptualnog kvaliteta širokopojasnog audio signala u prisustvu buke
 24. Petrovic Bogic, Davidovic Zorica: A new acoustical design of control room for multichannel production and reproduction
 25. Krstić Sonja, Drinčić Dragan, Milošević Mirko: Uporedna analiza frekvencijskog spektra muzičkih instrumenata familije blok flaute
 26. Paper was not presented.
 27. Salom Iva, Mijić Miomir, Šumarac Pavlović Dragana: Vizualizacija modova oscilovanja zvona snimanjem zvuka u bliskom polju
 28. Ćertić Jelena, Šumarac Pavlović Dragana, Salom Iva: Softverski paket za obradu i analizu audio signala
 29. Vojnović Milan, Subotić Miško: Specifičnosti QiuckSIN testa za srpski jezik
 30. Šumarac Pavlović Dragana, Mladić Sonja, Mijić Miomir: Analiza uticaja difuznih površina u prostoriji bazirana na softverskom modelovanju
 31. Pavlović Milan, Ristić Dragan: Primena multifraktala u analizi impulsnog odziva prostorija – početna istraživanja
 32. Bojičić Srđan: Analiza akustičkog odziva spregnutih prostorija dobijenog metodom rej-trejsing
 33. Drinčić Dragan, Krstić Sonja, Ivanović Miloš: Akustičke karakteristike učionica VIŠER
 34. Budisavljević Borislav, Milenković Aleksandar, Boljević Danica, Baralić Stevka, Savković Damir: Podloge za propise o komunalnoj buci - I deo
 35. Milenković Aleksandar, Budisavljević Borislav, Boljević Danica, Baralić Stevka, Savković Damir: Podloge za propise o komunalnoj buci - II deo
 36. Mašović Draško, Mijić Miomir, Ćertić Jelena: Realizacija softvera za merenje i analizu buke

SECTION 10: SOFTWARE TOOLS AND APPLICATIONS (STА)

 1. Franc Igor, Jevremović Aleksandar, Veinović Mladen: Primena virtualizacije u digitalnoj forenzičkoj istrazi
 2. Vučković Vladan, Stojanović Nikola, Jakšić Vladimir: Inverted Pendulum 3d Engine
 3. Novković Teodora, Balać Miloš, Samardžija Dragan, Temerinac Miodrag: Zigbee Home Light Controller implementation and verification on digital TV receiver
 4. Kostić-Ljubisavljević Aleksandra, Samčović Andreja: Evaluacija nekih raspoloživih GIS softvera u obrazovne svrhe
 5. Klisić Đorđe: Grafiĉki Interfejs za Obradu Podataka sa Merne Stanice za Vetar
 6. Zec Amer: Software visualization for predicting team elimination in league sports competitions.
 7. Mirković Milan, Ćulibrk Dubravko, Milisavljević Stevan, Crnojević Vladimir: Detecting attractive locations using publicly available user-generated video content – central Serbia case study
 8. Paper was not presented.
 9. Saračević Muzafer, Mašović Sead, Kamberović Hamza: Tehnike Text Mining-a i njihova realizacija primenom objektno-orijentisane analize
 10. Saračević Muzafer, Mašović Sead, Lončarević Zoran: Primena UML dijagrama aktivnosti u predstavljanju Data Mining modela tehnikom genetskih algoritama
 11. Aleksovska-Stojkovska Liljana, Loskovska Suzana: Reasoning Methods in Clinical Decision Support Systems
 12. Novakovic Jasmina, Minic Milomir, Veljovic Alempije: Genetic Search for Feature Selection in Rule Induction Algorithms
 13. Novakovic Jasmina: The Impact of Feature Selection on the Accuracy of Naïve Bayes Classifier
 14. Hadžić Đulaga: Simulacija samostalne navigacija mobilnog robota u statičkom i nepoznatom okruženju
 15. Gnjatović Milan, Bojanić Milana, Popović Branislav, Delić Vlado: An adaptive recovery strategy for handling miscommunication in human-machine interaction
 16. Kostić Pavle, Blesić Suzana, Vasiljević Zorana, Mickovski-Katalina Nataša, Grujić Milanović Jelica, Pavlović Siniša, Milanović Slađan: Upotreba semantičkog pretraživača nad registrom za akutni koronarni sindrom
 17. Drašković Dražen, Batanović Vuk, Nikolić Boško: Softverski sistem za učenje ekspertskih sistema
 18. Milivojević Miloš, Đurđević Đorđe, Tomašević Milo: Sistem za interaktivnu obuku i testiranje znanja iz algoritama i struktura podataka
 19. Spasojević Marko, Pavlićević Marko, Kojić Nenad, Zajić Goran: Jedno softversko rešenje za E-learning model u realizaciji nastave iz računarskih mreža
 20. Stanišević Ilja, Obradović Slobodan, Tošić Andrija: Aktivno učenje u nastavi informatičkih predmeta
 21. Despotović-Zrakić Marijana, Bogdanović Zorica, Barać Dušan, Radenković Božidar: An Application of FONWebGPSS in Teaching Simulation
 22. Stanković Dejan, Stoimenov Leonid: Hibridni model nastave uz primenu najnovijih informaciono-komunikacionih tehnologija
 23. Pilipović Dragoljub, Pilipović Marija, Vidović Drago: Upotreba Science 2.0 pristupa u tehničkim naukama
 24. Todorović Miloš, Protić Jelica: Rangiranje Univerziteta u Beogradu zasnovano na Webometrics metodologiji i preporuke za postizanje boljeg ranga
 25. Đurić Miloš: Aspects of Summarization in the Discourse of Electrical Engineering in Contemporary English and French – Towards a Unitary Account
 26. Šabotić Zenaida, Lazić Ljubomir, Avdić Dženan: Troškovi osiguranja kvaliteta softvera
 27. Milenković Aleksandar, Marković Ivica, Stanković Tatjana, Pešić Srebrenko, Janković Dragan: Modul za zakazivanje pregleda – softverska podrška u radu Call centra zdravstvene ustanove
 28. Lučić Branko, Vujnović Sedlar Nataša, Delić Vlado: Računarska igra Lugram - verzija za slepu decu
 29. Radovanović Radoslav, Stojanović Nikola, Slankamenac Miloš, Živanov Miloš: Softversko projektovanje optičkih vlakana
 30. Mašić Tijana, Četić Nenad, Kovačević Jelena, Kovačević Vladimir: Jedno proširenje razvojnog integrisanog okruženja za namenske platforme
 31. Aladžić Aleksandar: Implementacija SOA koncepata u kompanijama upotrebom Java EE 5 platforme
 32. Milošević Borivoje, Obradović Slobodan: Programski paket za određivanje performansi digitalnih telekomunikacionih sistema – FEDING
 33. Martinović Lajoš, Slijepčević Ranka, Živković Nemanja, Atlagić Branislav: Programski paket za konverziju između modela elektroenergetskih prenosnih mreža
 34. Kupusinac Aleksandar: Poređenje algoritama kombinatorne optimizacije
 35. Malbaški Dušan, Kupusinac Aleksandar: Elegancija i složenost algoritma
 36. Ćosić Jasmin, Ćosić Zoran: Digitalna antiforenzika – manipulacija procesom digitalne istrage
 37. Ćajić Miroslav, Veinović Mladen, Brkić Bogdan: Analiza sistema za distribuciju kriptografskih ključeva
 38. Damljanović Aleksandar, Marić Slavko: Generisanje OWL ontologija iz relacionih baza podataka
 39. Milutinović Nikola, Popović Nikola: Mobilna SCADA aplikacija u virtuelizovanom okruženju
 40. Malbaški Dušan, Kupusinac Aleksandar: Klasifikacija invarijanata u klasi
 41. Hadžić Đulaga, Sarajlić Nermin: Razvoj softvera za podršku odlučivanju u osnovnom obrazovanju
 42. Tošić Dejan: Representation of Microwave Circuits in SchematicSolver
 43. Paper was not presented.
 44. Stojanović Dragan, Roganović Milos, Predić Bratislav: Servis za integraciju i isporuku dinamičkih saobraćajnih informacija
 45. Jovanović Željko, Pešović Uroš, Ranđić Siniša: Web Servis i klijentska GIS aplikacija za akviziciju parametara sa udaljenih stanica
 46. Antolović Igor, Milivojević Miroslav, Rančić Dejan, Mihajlović Vladan, Kovačević Marko: Modularni Web Servis za generisanje 3d modela terena
 47. Marković Milan, Đorđević Goran: An Example of Secure Java based Mobile Application
 48. Staletić Predrag, Simović Aleksandar, Lutovac Miroslav: Elektronska prodavnica korišćenjem open-source softvera
 49. Micić Miloš, Okiljevic Dragan, Protić Jelica: Razvoj alata AnaLog za praćenje i analizu performansi realnog Web baziranog sistema
 50. Marković Dragan, Džida Marko: Primena XML interfejsa u integraciji korisničkih naloga u okviru IP telefonije
 51. Vasiljević Zorana, Mickovski-Katalina Nataša, Kostić Pavle, Blesić Suzana, Grujić Milanović Jelica, Pavlović Siniša, Milanović Slađan: Registr za akutni koronarni sindrom – prednosti on-line upotrebe
 52. Ružić Gordan, Ćertić Jelena: Informacioni sistem konferencije TELFOR
 53. Lutovac Miroslav, Mladenović Vladimir, Mišković Božimir: Primena alata za simboličko procesiranje u simulaciji OFDM predajnika
 54. Bradić Kenan, Čečo Afan, Husić Ilduza: Analiza isplativosti uvođenja virtualizacije servera u datacentar BH Telecom-a
 55. Bojić Dragan: Migracija aplikacija na računarski oblak
 56. Novković Teodora, Balać Miloš, Mihić Velibor, Savić Milan: Koncept i implementacija sistema za kontrolu uređaja u hotelskoj sobi korišćenjem digitalnog TV prijemnika
 57. Krnjetin Marko, Rankov Branislav, Đukić Miodrag, Kovačević Vladimir: Implementation of a universal framework for deployment, debugging and control of applications on DSP targets
 58. Mirčevski Julijana, Popović Nikola: Pretraživački sistem specijalizovane namene
 59. Mijić Danijel, Janković Dragan: Primjena poslovne inteligencije u sistemu za softversku podršku praćenja kvaliteta na visokoškolskim ustanovama
 60. Obradović Dragan, Manojlović Predrag, Mitrović Nemanja, Jovanović Siniša, Bojović Željko: Softver za automatizovano merenje širokopojasnih mikrotalasnih prijemnika
 61. Paper was not presented.
 62. Paper was not presented.
 63. Joksimoski Boban, Konevski Dejan, Lazarevski Tomislav, Chorbev Ivan: System for Management, Visualization and Maintenance of Infrastructural Resources
 64. Paper was not presented.
 65. Poteras Cosmin Marian, Mocanu Mihai: Grid-Enabled Distributed Simulation – A State Machine Based Approach
 66. Riazi Abbas, Shah Hosseini Hadi Shahriar: Design and Implementation of a Wireless Grid based on WSRF.NET
 67. Dadkhah Chimeh Jahangir, Alavian Seyed Ali: A New Self Similar Traffic Generator (SSTG)
 68. Tovarek Leos: Systematic Achieving Trouble-free Operation

SECTION 11: STUDENT PАPERS (S)

 1. Simić Mladen: Model UWB kanala sa adaptivnom Nakagami-m raspodelom
 2. Paper was not presented.
 3. Šimurina Anita: Pregled naprednih tehnoloških rješenja LTE-Advanced standarda
 4. Majstorović Nemanja: Projektovanje i proračun kvaliteta WiMAX fizičkog sloja u LabVIEW-u
 5. Glavonjić Vesna: Analiza načina treniranja veštačke neuralne mreže za potrebe pozicioniranja u zatvorenom prostoru
 6. Paper was not presented.
 7. Vasić Petar: Analiza tokova mrežnog saobraćaja na mreži Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu
 8. Jakovljević Tamara, Todosijević Andrijana: Izbor odgovarajućeg tarifnog paketa na tržištu mobilnih telekomunikacionih usluga
 9. Perović Nemanja Stefan: Efikasno izračunavanje Diskretne Furijeove transformacije primenom split-radiks algoritama
 10. Brkljač Branko: Detekcija ljudi na slikama primenom HOG-LBP obeležja i SVM klasifikatora
 11. Šobajić Nikola, Savić Andrej: Comparison of the event-related desynchronization during self-paced movement and when playing a Nintendo Wii game
 12. Tomić Damjan: Audio efekti–Phaser
 13. Sutara Tijana, Kapor Boris: Softverska implementacija jednog pitch shift algoritma
 14. Lutovac Maja: Softver za testiranje muzičkog znanja
 15. Čpajak Ivana, Rakić Sanja: Objektivno i subjektivno poređenje različitih modela za izračunavanje glasnosti
 16. Rakić Sanja, Čpajak Ivana: Realizacija dva širokopojasna modela za izračunavanje glasnosti
 17. Miodanić Milen: Jedno rješenje distribuirane obrade zasnovane na rasplinutoj logici
 18. Cavrić Igor: Jedno rešenje distribuirane obrade zasnovane na proceni performanse računara
 19. Gualtieri Toni, Teodorović Predrag: Primitivni osciloskop baziran na ARM mikrokontroleru
 20. Vukašinović Ivan: Digitalna podeljenost
 21. Petrović Milomir: Uticaj neželjenih sprega na karakteristike meandriranog Čebiševljevog transformatora impedanse
 22. Barzamini Roohollah: LMI Based Switching Congestion Controller for Packet Switching Networks
 23. Paper was not presented.

New scientific publication
TELFOR Journal

Organizers

Poster 2010

plakat10