Poziv za donatore

18. Telekomunikacionog foruma TELFOR 2010
(23-25. novembar 2010., Sava centar, Beograd, Srbija)

Svako ko u Srbiji i okruženju ima rezultate i interes u oblasti TELEKOMUNIKACIJA I INFORMCIONIH TEHNOLOGIJA,
taj učestvuje na TELFOR-u!

TELFOR-u po pozivu prisustvuju i prikazuju svoje rezultate vodeće svetske kompanije iz oblasti telekomunikacija, poznati svetski stručnjaci daju svoje viđenje razvoja telekomunikacija i njenih podoblasti, TELFOR ima svoju veoma posećenu izložbu telekomunikacionog hardvera, softvera, sistema i usluga, kao prateće aktivnosti organizuju se posebne manifistacije pojedinih firmi, prikazi novih knjiga, profesionalni skupovi, prijemi i susreti. TELFOR svake godine ima više stotina prijavljenih naučnih i stručnih radova iz svih oblasti telekomunikacija i ICT.

S obzirom na veoma širok spektar interesa i delatnosti koje su zastupljene na TELFOR-u, ne sumnjamo da će mnoge firme i institucije naći naučni, ekonomski, promotivni ili stručni interes da učestvuju ili pomognu rad TELFOR-a.

Zato upućujemo ovaj otvoreni poziv budućim DONATORIMA TELFOR-a 2010.

Svaka pomoć je dobrodošla, ali očekujemo da:

Organizatori TELFOR-a nameravaju da u svim akcijama na pripremi, promociji i u toku TELFOR-a posebno zahvale i ukažu na svoje donatore i prijatelje. Organizatori se obavezuju da u CD Zborniku radova TELFOR-a obezbede donatorima prostor u veličini jedne stranice A4, u okviru koga donator može da prikaže svoj proizvodni program i druge podatke od značaja za svoje predstavljanje. Elektronsku verziju materijala za štampanje treba dostaviti organizatorima do 5. novembra 2010. godine. Organizatori su spremni i da prilikom registracije učesnika podele učesnicima TELFOR-a odgovarajuće promotivne materijale velikih donatora, kao i da postave LOGO-znakove velikih donatora na sajt TELFOR-a, povezano sa njihovim Internet stranicama.

Ukoliko ste zainteresovani, molimo Vas da nas pozovete (office@telfor.rs).
Biće nam zadovoljstvo da Vam obezbedimo sve dopunske informacije.

Verujući da ćete sigurno podržati TELFOR, poslaćemo Vam unapred popunjen i sa naše strane potpisan donatorski ugovor, sa prilozima. Naravno, organizatori su spremni da sa Vama razgovaraju i da promene donatorski ugovor u skladu sa Vašim željama. Iznos za koji se odlučite treba što pre uplatiti na račun Društva za telekomunikacije,
br. 160-19399-79, sa naznakom "Donacija za TELFOR 2010.

(Donacija se po zakonu ne odnosi na plaćanja dobara i usluga, ne podleže oporezivanju po Zakonu o PDV-u, te se ne evidentira u poreskim evidencijama.)

Novi naučni časopis
TELFOR Journal

Organizatori

Plakat 2010

plakat10