Uputstva za izlagače

Uputstvo za izlagače treba tražiti od predstavnika TELFOR-a za izložbu, Ivana Nadora, dipl.inž., 064 6501504, e-mail inador@telekom.rs.

Novi naučni časopis
TELFOR Journal

Organizatori

Plakat 2010

plakat10