Nagrade TELFOR 2009

Nagrada “ILIJA STOJANOVIĆ” za najbolji naučni rad

U znak sećanja i poštovanja dela prof. dr Ilije Stojanovića, prvog i dugogodišnjeg predsednika Programskog odbora TELFOR-a, Upravni i Programski odbor TELFOR-a ustanovili su NAGRADU “ILIJA STOJANOVIĆ” ZA NAJBOLJI NAUČNI RAD NA TELFOR-u.

Nagradu „Ilija Stojanović“ dodeljuje Programski odbor, na osnovu obrazloženih predloga recenzenata radova, koordinatora sekcija, predsedavajućih sesija i članova Programskog odbora. Nagradu može dobiti samo rad koji je prihvaćen i referisan na TELFOR-u. Nagrada se objavljuje na WEB stranici TELFOR-a i dodeljuje na prigodnoj svečanosti.

Programski odbor TELFOR-a dodelio je nagradu za 2009. godinu autorima

ANI GAVROVSKOJ, MILORADU PASKAŠU I IRINI RELJIN

za rad (5.30)

“ODREĐIVANJE MORFOLOŠKI KARAKTERISTIČNIH PCG SEGMENATA IZ SLIKE SPEKTROGRAMA”

Nagrada “Blažo Mirčevski” za najbolji rad mladog autora

Porodica Mirčevski je predložila, a Upravni i Programski odbor TELFOR-a su prihvatili i ustanovili nagradu “Blažo Mirčevski” za najbolji rad mladog autora, u znak sećanja i poštovanja stručnog i naučnog dela Blaže Mirčevskog, diplomiranog inženjera elektrotehnike.

Nagradu dodeljuje poseban žiri sastavljen od predstavnika porodice Mirčevski i predstavnika Programskog odbora TELFOR-a. Kao eventualni kandidati za nagradu mogu biti predloženi autori mlađi od 30 godina, pod uslovom da su prvi autori prihvaćenih radova i da su lično referisali svoj rad na TELFOR-u. Predlagači mogu biti recenzenti radova, koordinatori sekcija, predsedavajući sesija, članovi Programskog odbora i članovi žirija. Nagrada se objavljuje na WEB stranici TELFOR-a i dodeljuje na prigodnoj svečanosti.

Nagradu “Blažo Mirčevski” za najbolji rad MLADOG AUTORA na konferenciji 17. Telekomunikacioni forum TELFOR 2009 dobio je prvi autor

PATRIC BEINSCHOB

za rad (5.20)

“ADAPTIVE CHANNEL ESTIMATION BASED  ON SOFT INFORMATION  PROCESSING  IN BROADBAND SPATIAL MULTIPLEXING RECEIVERS”

Studentske nagrade “Ilija Stojanović”

koje je dodelila TELENOR fondacija za najbolje studentske radove, prezentirane u Studentskoj sekciji na  TELFOR-u 2009  (uručene na danu ETF u Beogradu 2009 godine)

Gavrilo Bjeković, FTN, Novi Sad
„Jedna realizacija bežične senzorske mreže“

Nikola Mijailović, Marijana Gavrilović, Stafan Rafajlović, ETF, Beograd
„Primena neuralnih mreža u prepoznavanju faza hoda
pomoću akcelerometara i senzora sile“

Amer Čelić, FTN, Novi Sad
„Modelovanje i simulacija RF višeslojnih induktora u LTCC tehnologiji“

Novi naučni časopis
TELFOR Journal

Organizatori

Plakat 2010

plakat10